img

Patent Hizmetleri

Patent - Faydalı Model Başvurusu

Patent, buluş sahibine buluşunu belirli bir süre için koruma altına almasını sağlayan belgeye verilen addır. Patent belgesi, başvurulan buluşun ulusal Fikri Mülkiyet ofisleri tarafından yapılan Araştırma ve İncelemelerin neticesinde, patentlenebilirlik şartlarını yerine getirmesi halinde verilir. Patent Başvurusunun şekli ve içerik olarak eksik yapılması halinde özünde patentlenebilirlik şartlarını taşıyan ve patentlenmesi gereken buluşlar araştırma ve inceleme aşamalarından geçememekte ve tescil edilememektedir. Dolayısıyla buluş sahiplerinin patent başvurusunda bulunurken yetkili ve yetkin vekillerden destek almaları tavsiye edilir.

Patent ve Faydalı Model arasındaki fark nedir?
Patentlenebilirlik şartları tüm dünyada hemen hemen aynı olan buluşun yenilik- buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını içermektedir. Ancak Faydalı Model ülkeden ülkeye farklılık göstermekte hatta bazı ülkelerde bulunmamaktadır. Ülkemizde yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarını karşılayan buluşlar faydalı model olarak tescil edilebilirler. Yasal koruma çerçevesi hakkında patentle birebir haklara sahip olurken sadece koruma süresi patentte 20 yıl iken faydalı modelde 10 yıldır.
Başvuru aşamasında nelere dikkat edilmeli?
Patent tescil süreci ürünlerin/buluşların teşhir edildiği bir süreç değil aksine ürün görsellerinin sunulmasının zorunlu bile olmadığı yazılı bir süreçtir. Dolayısıyla buluşun iyi tarif edilmediği hatta buluşun özünün doğru tanımlanarak koruma talep edilmediği durumlarda patent tescil edilememekte ya da tescil edilse de pazarda koruma kapsamı çok dar olabilmekte ve işe yaramayabilmektedir. Unutulmaması gereken nokta patent belgesi buluşunuza değil buluşunuzun tarifine verilmektedir.

Patent Hizmetlerimiz

Diğer Patent Hizmetlerimiz

Başvurudan, yenileme takibine, patent ihlal analizinden, patent itirazlarına kadar tüm patent hizmetlerimizin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

AR-GE süreçlerinin en kritik adımlarından patent araştırma adımı ile bir çok farklı kritere göre önceki teknik analizini yapabilir, buluşunuzun yeniliği…

Tescilli ve tescil süreci devam eden Patent - Faydalı Model dosyalarının 3. yıldan itibaren yıllık yenilemelerinin yapılması zorunludur.

Araştırma raporu veya belge kararı yayınlanmış patent başvurularına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki itiraz/ 3. kişi görüş işlemleri.

Ürün/ yöntemin ya da buluşun mevcut tescilli bir patenti ihlal edip etmediğinin, ihlal etmesi durumunda ihlalin nasıl aşılacağına dair yapılan…

Rakiplerin ve sektörün Türk Patent ve Marka Kurumu ya da diğer yabancı sınai mülkiyet ofislerinde patent kapsamında takip edilmesi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen Araştırma/ İnceleme Raporlarına karşı görüş düzenlenmesi.

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Tek bir başvuru ile birden çok Afrika ülkesinde tescil imkanı

NORMPATENT, Türk Patent nezdinde Sınai Mülkiyet başvuruları, itirazları, yenilemeleri vb. işlemleri yapma yetkisine sahip İzmir merkezli fikri mülkiyet ofisidir. Yıllar içerisinde geliştirdiği çözüm ortaklığı ağları ile Avrupa’dan Amerika’ya Asya’dan Afrika’ya kadar tüm dünyada sınai mülkiyet başvuruları, itirazları, yenilemeleri vb. işlemleri yapabilmekte ve takip edebilmektedir.
Görüşme Başlat
Merhabalar,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?