img

Patent Hizmetleri

Araştırma/ İnceleme Raporlarına Karşı Görüş

Patentler tescil edilene kadar dinamik yapılardır. Başvuru kapsamını aşmadıkça, tescil edilene kadar Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği araştırma ve/veya inceleme raporlarına göre açıklamalar eklenebilir ya da üzerlerinde değişiklik yapılabilir. Patentin tescili için hayati önem taşıyan bu adımın, özellikle vekil ile beraber yürütülmesi gerekir. Araştırma ve inceleme raporlarının başvuru tarihinden en az 1 yıl sonra geldiği düşünüldüğünde bu aşamanın vekil ve başvuru sahibi arasında sadece mail üzerinden haberleşme ile yürütülmesi geri dönülmez hak kayıplarına yol açabilmektedir. Bu nedenle Normpatent, bu aşamada yüz yüze ya da online toplantı yapmadan karşı görüş hazırlama işlemlerine başlamaz.

Araştırma/ İnceleme Raporunda benzer görülen dokümanlar belirtilmiş. Benden bu dokümanlar ile farkları yazmam isteniyor ne yapmalıyım?
Patent tescil sürecinin iki kutbu vardır. Bunlardan biri buluşa dair teknik bilgiye sahip olan buluş sahibi, diğeri buluşun nasıl tescil ettirileceğini ve tarifnameyi bu yönde planlayan vekil. Bu iki tarafın sürece bizzat dahil olmadığı sadece mail ile haberleşmenin kurulduğu başvurular nihayetinde tescil ile sonuçlansa da muhtemelen koruma kapsamı yanlış ve eksik planlanmış olacaktır. NORMPATENT hem başvuru aşamasında hem de karşı görüş hazırlama aşamasında buluş sahibi ile bir araya gelerek, buluş sahibini süreç hakkında aydınlatarak işlem yapar. Bu tip bildirimlerde LÜTFEN konusunda uzman biri ile toplantı talep edin. Talebinizin reddedilmesi halinde NORMPATENT'i arayarak destek isteyebilirsiniz. UNUTMAYIN başvurunuza sizin haberiniz olmadan yapılacak her müdahale, sizin mülkünüz olan patentinizin koruma kapsamını ve tescil edilebilirliğini etkilemektedir.

Patent Hizmetlerimiz

Diğer Patent Hizmetlerimiz

Başvurudan, yenileme takibine, patent ihlal analizinden, patent itirazlarına kadar tüm patent hizmetlerimizin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tek bir başvuru ile birden çok Afrika ülkesinde tescil imkanı

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

AR-GE süreçlerinin en kritik adımlarından patent araştırma adımı ile bir çok farklı kritere göre önceki teknik analizini yapabilir, buluşunuzun yeniliği…

Tescilli ve tescil süreci devam eden Patent - Faydalı Model dosyalarının 3. yıldan itibaren yıllık yenilemelerinin yapılması zorunludur.

Araştırma raporu veya belge kararı yayınlanmış patent başvurularına Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki itiraz/ 3. kişi görüş işlemleri.

Ürün/ yöntemin ya da buluşun mevcut tescilli bir patenti ihlal edip etmediğinin, ihlal etmesi durumunda ihlalin nasıl aşılacağına dair yapılan…

Rakiplerin ve sektörün Türk Patent ve Marka Kurumu ya da diğer yabancı sınai mülkiyet ofislerinde patent kapsamında takip edilmesi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından düzenlenen Araştırma/ İnceleme Raporlarına karşı görüş düzenlenmesi.

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

Buluşa dair tarifname takımının hazırlanarak Türk Patent ve Marka Kurumu ya da yabancı bir fikri mülkiyet ofisine başvurunun yapılması

NORMPATENT, Türk Patent nezdinde Sınai Mülkiyet başvuruları, itirazları, yenilemeleri vb. işlemleri yapma yetkisine sahip İzmir merkezli fikri mülkiyet ofisidir. Yıllar içerisinde geliştirdiği çözüm ortaklığı ağları ile Avrupa’dan Amerika’ya Asya’dan Afrika’ya kadar tüm dünyada sınai mülkiyet başvuruları, itirazları, yenilemeleri vb. işlemleri yapabilmekte ve takip edebilmektedir.
Görüşme Başlat
Merhabalar,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?