Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Buluşun teknik niteliği ürünün fiziksel niteliklerinden, faaliyet niteliğinden ya da teknik nitelikte olmayan bir faaliyette teknik araçların kullanılmasından kaynaklanabilir.

Buluş sahibinin buluşunun teknik niteliklerini belirli bir süre koruma altına alma işlemine Patent & Faydalı Model tescili denir.

Bu tescil belgeleri buluş sahibine, buluşunun belirli bir süre için izinsiz kullanımının engellenmesini veya kontrolünü, izni altında kullanılmasını garanti altına alır.

Patent & Faydalı Model Niçin Önemlidir?

 • Buluşun ekonomik faydalarından sadece buluş sahibinin yararlanmasına imkan vererek, rakiplerine karşı teknik ve ekonomik üstünlük kazandırır.
 • Mülkiyet hakkı sağlayan bir hak olarak devir alınabilir ve devir edilebilir.
 • Söz konusu buluştan başkalarının (rakiplerin), yararlanmasını engeller.
 • Lisans verilmesi yoluyla başka kişilere söz konusu hakkı kullandırma hakkını elinde tutmuş olur.
 • Ticari bir prestij sebebidir.
 • Taklit edilmesi halinde hukuki ve cezai her türlü yasal imkanın kullanılmasına imkan verir
 • Patent Araştırma
 • Patent Tarifnamesi Hazırlama
 • İstem Analizi
 • İhlal Analizi
 • Patent İzleme
 • İlan Edilen Patente İtiraz
 • Patente Gelen İtiraza Karşı Görüş
 • Patent Yenileme

Tarifnamenin Hazırlanması

Başvurunun Yapılması

Türk Patent Araştırması

Türk Patent İncelemesi

Patentin İlanı

TESCİL

Yukarı
Languages